หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เตรียมงาน…

Author by 15/10/12No Comments »

เตรียมงานศจ.ภักดี วัฒนะจันทรกุล ประธานคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 10 ต.ค.2555 ณ ห้องประชุมพันธกิจคริสตจักร ที่ 1.