หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคนิคเชียงใหม่เลือกตั้ง คณะกรรมการ อวท.ปี 64

Author by 9/09/20No Comments »

                 นายชรันต์ยุทธ  บุญยง  รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  งานองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   ร่วมกับคณะกรรมการ กกต.จังหวัดเชียงใหม่  จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

                   ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องมีคณะกรรมการ  ดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ชุดใหม่มาแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งชุดเก่าจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับชุดใหม่ ในการศึกษาเรียนรู้งานในปีการศึกษาถัดไปคือปี 2564

                   จึงทำให้วิทยาลัยจัดกิจกรรม  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ด้วยเครื่องกดคะแนน  มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 2,546 คน   ผลการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ได้แก่ นายธิป  ธรรมคุณากร  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ด้วยคะแนน 732 คะแนน  และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา  2564 ได้แนะนำตัวต่อนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในช่วงจัดกิจกรรมหน้าเสาธง.