หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคโนเอเชียมอบเกียรติบัตร นศ.-ครูดีเด่นงานเอเชียนิทัศน์ครั้งที่ 11

Author by 20/01/16No Comments »

1-1     วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อ.เมือง เชียงใหม่ จัดงานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 ในโอกาสที่วิทยาลัยครบรอบ 20ปี ในโอกาสการสถาปนาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15ม.ค.2559 เวลา 09.00 น. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานเอเชียนิทัศน์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นส.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันอุดมศึกษา ในจ.เชียงใหม่ และใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ได้แสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่ได้มีการสร้างและพัฒนาขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้จากในห้องเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาลัย ที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยในระดับประเทศ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ นักศึกษารางวัลพระราชทาน 3 คน,รางวัลระดับอาเซียน 2 คน,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คนไทยใส่ใจการใช้พลังงาน 4 คน,เหรียญฝีมือแรงงานแห่งชาติ 5 คน,ครูได้รับเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาประจำปี 2558 จำนวน 1 คน

รางวัลหนึ่งแสนครูดี 4 คน,เกียรติบัตรผลงานวิจัยระดับประเทศ 5 คน,และผลงานทางวิชาการอีกมากมาย สำหรับรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา ตลอดจนบริษัทห้างร้านต่างๆ การแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกีฬา, การจัดกิจกรรมข่วงคนเมือง และที่สำคัญวันที่ 19 ม.ค.2559 วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาขึ้น ตามประเพณีของล้านนา ณ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ได้มาเห็นการจัดงานของวิทยาลัยแล้ว ปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมาก เพราะปรากฏชัดว่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ล้วนมีคุณภาพส่งผลให้นักศึกษา สามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้ดี พร้อมกับผลิตนักปฏิบัติการทางวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ มีความรู้และความสามารถออกไปปฏิบัติงานให้กับสังคมเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก

การจัดงานเอเชียนิทัศน์ นอกเหนือการแสดงผลงานของครู นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน สังคมทั่วไปได้เข้าใจ ในกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี ยังได้ผูกมิตรกับผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี อันจักส่งผลให้เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นและไว้ใจวิทยาลัย สิ่งที่สำคัญคือ เกิดความรู้สึกร่วมกันในความภาคภูมิใจผลงานของบุตรหลาน พร้อมที่จะมาศึกษาที่วิทยาลัยแห่งนี้เพิ่มขึ้นด้วย.