หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคโนเอเชียรับสมัครนักศึกษาใหม่ จัดโปรพิเศษผู้มอบตัวก่อน 31 ม.ค.

Author by 12/01/16No Comments »

เทคโนเอเชีย                นส.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร ผจก./ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อ. เมือง เชียงใหม่ แจ้งว่า วิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครทางช่างอุตสาหกรรม และ บริหารธุรกิจ ระดับ ปวช.และ ปวส.โดยช่างอุตสาห กรรม เปิดสอนสาขางานยานยนต์,ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์,เทคนิคสถาปัตยกรรม, ก่อสร้าง,ช่างกลโรงงาน,เทคนิคคอมพิวเตอร์, เทคนิคอุตสาหกรรม   และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาบริหารธุรกิจ เปิดสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก เซเว่นอีเลฟเว่น, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดสอนสาขานการโรงแรมและท่องเที่ยว

นักเรียน/นักศึกษาที่มีความสนใจ และจบระดับ ม.3,ม.6 และเทียบเท่า ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ซึ่งได้ดำเนินการเรียนการสอน ตามนโยบายเรียนฟรี มีทุนการศึกษา และสวัสดิการพิเศษ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง มีสวัสดิการพิเศษด้านทุนการศึกษาหลายประเภทคือ เรียนดี,ประพฤติดี,นักกีฬา,ดนตรีและทุนอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กล่าวว่า เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ถ้าหากนักเรียน/นักศึกษา มอบตัวลงทะเบียนเรียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 โดยนักศึกษาที่จะศึกษาต่อระดับ ปวช.สาขางานธุรกิจค้าปลีก จ่ายเพียง 2,661 บาท,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานการโรงแรมฯ จ่ายเพียง  5,000 บาท และสาขางานช่างอุตสาหกรรม จ่ายเพียง 6,000 บาท

นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบสายตรง สาขางานธุรกิจค้าปลีก ปวช. รวมถึง ม.6 ที่ต้องการเรียนต่อสาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส.จะได้รับทุนเรียนจากซีพีออลล์ ตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยเหมาะจ่ายค่าเทอมปีละ 12,400 บาท มีรายได้ระหว่างเรียนเดือนละ 10,000-12,000 บาท นักเรียน/นักศึกษา และผู้ปกครองที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษ โทร.053-801889-92,053-140244-45 ต่อ 120 หรือ 081-5954515 ตั้งแต่บัดนี้         เป็นต้นไป.