หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคโนเอเชียส่งนศ.ทดสอบงานยานยนต์

Author by 7/04/16No Comments »

thainews180    นส.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร  ผจก./ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยได้ส่งทีมนักศึกษาสาขางานยานยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบงานยานยนต์ เป็นปีที่2 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ นภาสกาวเดือน นักขับ,นายมัสชนะ ประทาน นายช่างเทคนิค,นายกิตติกร  คิดว่อง นายช่างเทคนิค,  นายณัฐพงค์เผาเผือ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม และนายโกวิทย์ หน่อปัน เป็นผู้จัดการทีมเมื่อวันที่25 มี.ค.2559

ผู้อำนวยการแจ้งต่อไปว่า กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เพื่อสร้างเสริมพื้นฐานความรู้เชิงช่าง ให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรต่อยอดองค์ความรู้ ทั้งในเชิงเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารจัดการ สังคม เตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่การประกอบอาชีพ ทางด้านมอเตอร์สปอต รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมเชิงกลุ่ม สร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างอาชีวศึกษาต่างสถาบัน

ทั้งนี้มีบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ฝึกทักษะการบริหารด้านกีฬามอเตอร์สปอตให้กับนักศึกษา และอาจารย์ที่เป็นผู้แทนของสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ   โดยหลักสูตรมีทั้งภาคทฤฎีและปฏิบัติคือ การฝึกอบรมสำหรับนักแข่ง,เทคนิคสำหรับช่างเครื่อง,ความรู้ด้านบริหารจัดการ สำหรับผู้จัดการทีม และ ทดสอบวัดผลการแข่งขันในสนามแข่งอย่างเป็นทางการ จำนวน 4 สนามส่วนผลการแข่งขัน จะนำมาเสนอในลำดับต่อไป.