หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคโนเอเชียได้เหรียญทองแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 ที่ลำปาง

Author by 28/07/15No Comments »

เปลี่ยน       นส.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย .เมือง เชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาคเหนือ(26 th National Skill Competition) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จังหวัดลำปาง ในการแข่งขันครั้งนี้คณะนักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านช่างอุตสาหกรรม สามารถคว้ารางวัลหลายประเภท

สำหรับรางวัลที่ได้รับมีดังนี้ ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่นายศิวกร ก้อนแก้ว ทดสอบสาขาเทคโนโลยียานยนต์ซึ่งได้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ, รางวัลเหรียญทอง นายมงคล  คำป๊อก,นายสิทธิชัย ยอดรวด สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม,นายพันธกานต์ ไชยวุฒิเหรียญเงินสาขาเทคโนโลยีระบบทำความ เย็น

เหรียญทองแดง นายอภิสิทธิ์ หลักเขต สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น  นับเป็นความสำเร็จอีกระดับหนึ่งของการพัฒนาด้านวิชาการของวิทยาลัยซึ่งนักศึกษา ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจในความรู้ และความสามารถที่ได้เรียนมา  นอกจากนี้เป็นการสนับสนุน และให้กำลังแรงงานไทย มีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเอง ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่เป็นเวทีที่ให้นักศึกษาได้ใช้ฝีมือตนเองในระดับภาค และระดับชาติ และก้าวสู่สมาคมอาเซียนต่อไป อีกประการหนึ่งต้องการให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการเป็นกำลังแรงงานฝีมือ ในอันที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานฝีมือ ก้าวไปสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติต่อไปในอนาคต.