หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคโนโลยีเอเชียคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

Author by 29/07/15No Comments »

2       นส.วิไลรัตน์ เกียรติไชยกร  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย .เมือง เชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม .เชียงใหม่ ได้จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2558 เพื่อคัดเลือกผลงานของนักศึกษาระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดด้วย จากการตัดสินของคณะกรรมการมีดังนี้ ชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับปวส./อุดมศึกษา ชื่อผลงาน”ตะกร้าจากเศษท่อ PVC” ทีมไฟฟ้า 5 TECHNO-ASIAประกอบด้วย นายมงคล คำป๊อก,นายวัชรพงศ์ เชียงทิศ,นายสิทธิชัย ยอดลวด, รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับ ปวส./อุดมศึกษาชื่อผลงาน”แท่นวาง Smart Phoneทีมไฟฟ้า-อิเล็กฯ 4 TECHNO-ASIAประกอบด้วย นส.ศุภพิชญ์ กวางคำ และนส.ธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย

ชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อาชีวศึกษา ระดับ ปวช./มัธยมศึกษาชื่อผลงาน “เก้าอี้จากถังน้ำมัน ก่อสร้าง”TECHNO-ASIA ประกอบด้วยนายปรัชญา มะชะลา,นายชนาธิป สมฟอง,รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ทีม คธ.3 TECHNO-ASIA ประกอบด้วย นส.กนกวรรณ บุญเมือง,นส.นุชจิรา ธรรมคำหมื่น, นส.ชฏาภรณ์ คำยอย ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ได้มอบรางวัลให้ผู้ชนะแต่ละประเภทโดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา เชียงใหม่.