หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทศบาลนคร ชม.เสริมกิจกรรมแก้โรคอ้วน

Author by 28/01/16No Comments »

thainews180             สำนักการศึกษา  เทศบาลนคร เชียงใหม่  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  แก้โรคอ้วน  โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เข้าร่วมโครงการ 3 โรงเรียน  ตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา

นายสุนทร ยามศิริ  รองนายกเทศ มนตรีนครเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  นักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่  ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ไขมันในเลือดสูง และ โรคอ้วน  เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีจำพวกแป้งและไขมันมากเกินไป  จึงมอบให้สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน  ด้วยการคัดเลือกโรงเรียนสังกัดเทศบาลเข้าโครงการ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย, โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน และ โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ  เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่อง

โครงการนี้มีการจัดฐานเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้รวม 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานอาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดโรค อย.น้อยตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร  โดยฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ,  ฐานโรคติดต่อป้องกันได้  ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรครับผิดชอบ,  ฐานยิ้มหวาน-ฟันสวย  งานทันตกรรม โรงพยาบาลเทศบาลรับผิดชอบ,  ฐานกินอย่างไรไม่อ้วน  สุขภาพดี  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพรับผิดชอบ,  ฐานตรวจร่างกาย 10 ท่า  ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอยรับผิดชอบ และ ฐานนิทรรศการให้ความรู้เบื้องต้นโรคสัตว์สู่คน  งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบให้นักเรียนได้เรียนรู้จากฐานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์.