หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เปิดศูนย์…..

Author by 19/09/12No Comments »

                เปิดศูนย์…..นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเชียงใหม่ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชม.เขต 1 เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.เขต1 โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.ชม.เขต 1 กล่าวรายงาน.