หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เปิดโครงการ “ English We Like โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2564 เวลา 8.30 น นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงแก ผู้อำนวยการวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด โครงการ “English We Like” พร้อมด้วยนางเขมรัตน์ นันติปิน อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  วิทยากร  นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 จำนวน150 คน เข้าร่วมผู้เข้าร่วม พิธีเปิด ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

โดยนางสาวอุบลวรรณ ทะพิงแก ผู้อำนวยการวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการ   “ English We Like” เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม  เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ  ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง  และหวังว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ด้านนายกฤตภัค  สุธนวรกุล  ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ English We Like โดยมี บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ    “ English We Likeโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Lifeและ เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ “ English We Like ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้า)  และ บริษัท พี.อาร์. ฟู้ดแลนด์ จำกัด.