หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เผยมูลนิธิและกองทุนร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

Author by 21/08/14No Comments »

thainews180           เมื่อเร็วๆนี้ ..ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ซึ่งร..ยุพราชวิทยาลัยได้นำดอกผลจาก กองทุนการศึกษาและมูลนิธิของโรงเรียนมาเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ดังนี้ มูลนิธิยุพราชวิทยาลัย จำนวนเงิน 554,620 บาท,มูลนิธิประภาสจารุเสถียร จำนวนเงิน 110,176.22 บาท,มูลนิธินายโสภิต-นางจิตรา  สุขเกษม จำนวนเงิน 750,000 บาท และมูลนิธินายริ้ว-นางหล้า-นางคอง้อ ศักดาทร จำนวนเงิน 1,035,000 บาท รวม 4 มูลนิธิ  จำนวนเงิน 2,449,796.22 บาท

         สำหรับกองทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มีจำนวน 59  กองทุน มีเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,872,301.07 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิและกองทุนการศึกษา ประจำปี 2557 เพิ่มเติมได้แก่ บริษัทนิยมพานิชและบริษัทในเครือนิยมพานิชและสหพานิชจำกัด จำนวน 50,000 บาท ปัจจุบันมียอดเงิน 1,035,000 บาท,นายเกษม วีระฤทธิพันธ์  ชื่อกองทุน “วีระฤทธิพันธ์” จำนวนเงิน 10,000 บาท ปัจจุบันมียอดเงิน 200,000 บาท

ดร.อัมพร-ดร.อำพรรณ สุวรรณเม” ชื่อกองทุน ดร.อัมพร-ดร.อำพรรณ สุวรรณเมฆ จำนวน 7,000 บาท ปัจจุบันมียอดเงิน 37,000 บาท,นายกวี อุปรา ชื่อกองทุนเชียงใหม่ใจกว้าง จำนวน 1,000 บาท ปัจจุบันมียอดเงิน 25,000 บาท,และรศ.ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล และนายสมศักดิ์ บุญรังสี บุญรังสี จำนวน 8,000 บาท ปัจจุบันมียอดเงิน 84,000 บาท.