หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เอเดนนมัสการพระเจ้าวาระครบ 8 ปีการก่อตั้ง

Author by 1/02/16No Comments »

8   เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2559 เวลา 10.00 น. นายการย์วิชญ์  วงษ์ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เอเดน ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเชียงใหม่ ได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ เปิดดำเนินกิจการมาครบ 8 ปี และระลึกถึงนายวรวิทย์ ตาคำ ผู้ก่อตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สนง.เชียงใหม่ และได้ล่วงหลับไป ณ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ถนนศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง เชียงใหม่

พิธีเริ่มโดยการบรรเลงเพลงเตรียมใจ เข้าสู่การนมัสการพระเจ้า โดย ศจ.ธนารักษ์ จำรัส และ ศจ.ธีรพงษ์  ชัยศรี  ศิษยาภิบาลคริสตจักรพายัพ เป็นประธานพิธีอารัมภบทธรรม และศจ.ดีทริช เทรปิงค์ อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ ได้อธิษฐานสรรเสริญ ขอการทรงนำ และขอบพระคุณพระเจ้า ต่อด้วยการบทภาวนา บุกเบิกและสรรค์สร้างโดย ศจ.ธีรพงษ์ ชัยศรี และอธิษฐานเพื่อกิจการศูนย์เอเดน สาขาจังหวัดเชียงใหม่ และทุกสาขา

จากนั้น ศจ.ธีรพงษ์ ชัยศรี ได้พระวจนะ พอสรุปว่า วันที่ 27 ม.ค.2016 ดังนั้นเลข 7 จึงมีความหมายที่สมบูรณ์ของพระเจ้า ที่ได้ให้เราได้เจริญรุ่งเรืองจนครบรอบ 8 ปี หากย้อนไปเมื่อก่อนที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่พลาซ่า ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกมาถึงปีนี้ถือว่ายาวนาน เยาวชนได้มาใช้บริการนับเป็นเดือน 96 เดือน และย่างสู่ปีที่ 9 เป็นอนาคตที่มีความท้าทายของเอเดน ที่จะก้าวต่อไปเป็นที่น่าสนใจมากกว่า เพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร  แต่ขอให้เอเดนก้าวหน้าต่อไป จากพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ เป็นข้อบังคับที่คริสเตียนได้นำไปใช้ในช่วงวิกฤตของชีวิต ภาระแห่งความถูกต้องซึ่งเป็นคำสอนของคริสต์ศาสนา แต่ลึกๆเราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ส่งเสริมกำลังให้เราได้ปฏิบัติงานอย่างแข็งแกร่ง และรักสัจจะ เน้นหนักความมีคุณภาพ มาตรฐานของพระคัมภีร์ ที่มีความเชื่อ และศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งนายวรวิทย์ฯ มีความใฝ่ฝันในการที่มีเจตตารมณ์ และสัจจะ ที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นพื้นฐานหลัก เอเดนจะก้าวย่างต่อไปต้องมีชีวิตที่รักสัจจะ เอเดนมีหลากหลายที่จะสร้างสัจจะ และจากทุกคนที่ร่วมกันในการสร้างสัจจะที่จะเรียนรู้ในพระผู้เป็นเจ้า ในการแสดงถึงความเป็นจริงของพระเจ้า คำพื้นเมืองที่ว่า “ซื่อไปใสมา หรือแจ้งเหมือนไฟ ใสเหมือนน้ำ จึงทำให้เอเดนมี 3 สาขาคือ สำนักงานกรุงเทพฯ,เชียงใหม่และ สาขานครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ดังนั้นเอเดนต้องรักษาอุดมการณ์ไว้ให้มั่นคง สัจจะ จิตตารมณ์ ที่ผ่านมาเอเดนมีทั้งหวาน เปรี้ยว ไปได้ทุกรสชาด เหมือนดนตรีที่มีความหลายหลาย ที่ผู้สนใจเลือกได้ตามที่ตนเองชอบ เอเดนจะต้องมีวิสัยทัศน์ คิดไกล มองไกล รู้เร็ว รู้จริง ความย่ำเกรงของพระเจ้า จึงจะเป็นบ่อเกิดของปัญญานั่นเอง.