หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เอเดน ชม.ต้อนรับ จนท.จากออสเตรเลีย

Author by 23/06/14No Comments »

thainews180          นายทินกฤต เทวรักษ์ฐิติกุล หน.ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศออสเตรเลีย เอเดน สำนักงานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นส.ศิริลักษณ์ ชัยบุตร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยไปทำงานอยู่ที่สถาบันการศึกษา Magill College Sydney ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด เพื่อแนะนำในการศึกษาต่อด้านธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนระดับ Certificate III,IV in Business และระดับอนุปริญญาด้านธุรกิจ(Diploma of Mangement และAdvanced Diploma of Mangament)

        จุดเด่นของสถาบันแห่งนี้ นายทินกฤตฯ เผยว่า ครูอาจารย์มีความใกล้ชิด เป็นกันเองกับนักเรียนต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีงานประจำทำตามความสามารถ และตารางเรียนสามารถยืดหยุ่นได้หากได้ทำงานจริง สำหรับค่าเล่าเรียนของสถาบันแห่งนี้ ถือว่าไม่แพงมาก โดยนส.ศิริลักษณ์ฯได้แนะนำว่านักเรียนไทย ใช้ราคา โปรโมชั่นสำหรับนักเรียน Onshoreได้ ซึ่งค่าเล่าเรียนเพียง $1,600 ต่อ 1 ภาคเรียนทุกหลักสูตร ผู้ปกครองสนใจที่จะส่งบุตรหลานไปเรียน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เอเดน สำนักงานเชียงใหม่โทร.053-289168.