หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

แม่คือประชุมชมรมท้องถิ่น

Author by 26/03/12No Comments »

นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเทศบาลจะรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น อ.ดอยสะเก็ด ประจำเดือน มี.ค.ในวันที่ 30 มี.ค.2555 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ

การประชุมครั้งนี้จะเปิดให้ผู้บริหารแต่ละท้องถิ่นเสนอปัญหาการบริหารงาน และการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดนำไปสู่การแก้ปัญหาที่จะเกิดแนวทางการสร้างสรรค์องค์กร และก่อเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวว่าที่ประชุมยังจะมีการหารือเรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการให้ญาติสมาชิกชมรมฯที่เสียชีวิต อีกทั้งการหารือในโอกาสที่นายนันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง ในฐานะประธานชมรมฯ คนปัจจุบันใกล้จะครบวาระการบริหารงานในเร็วๆ นี้ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งประธานชมรมฯคนใหม่ และเรื่องอื่นๆ.