หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

แม่โจ้ชื่นชม ดร.วราภรณ์ แสงทอง วิจัยข้าว กข.2 ปลูกง่ายมีกลิ่นหอม

Author by 24/04/15No Comments »

วราภรณ์ แสงทอง         ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีที่ ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการรับรองพันธุ์ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรังรับรองพันธุ์โดยกรมการข้าว และตั้งชื่อว่า “กข-แม่โจ้ 2″ นับเป็นความสำเร็จที่ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีทางเครื่องหมายโมเลกุล จนถึงการยื่นรับรองพันธุ์สำเร็จในวันนี้ร่วม 10 ปี ซึ่งจะมีการนำเผยแพร่เพื่อประโยชน์สู่เกษตรกรสมความตั้งใจที่ ดร.วราภรณ์ แสงทอง กล่าวไว้ว่า “ฉันทำเพื่อเกษตรกร…” ในเร็วๆนี้

ทั้งนี้ ข้าวเหนียวที่เกษตรกรนิยมปลูกในปัจจุบันได้แก่ พันธุ์ กข6 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวหอม ต้นสูง ไวต่อช่วงแสง จึงปลูกได้ในเฉพาะนาปี ส่วนสายพันธุ์ สันป่าตอง 1, กข 10 และแพร่ 1 เป็นข้าวเหนียวไม่หอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง ทำให้สามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง พันธุ์ข้าวเหนียวเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดมาจากวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม โดยที่ข้าวเหนียวต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงพันธุ์แพร่1 ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ผสมจนรับรองพันธุ์ ใช้เวลา 19 ปีและสันป่าตอง 1 ใช้เวลา 16 ปี

ปกติแล้ว การปรับปรุงพันธุ์รูปแบบเดิมจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า 10 ปี แต่งานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีผสมกลับและการคัดเลือกยีนด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ซึ่งเป็นเทคนิคที่กำลังได้รับความนิยมของแวดวงวิชาการด้านพันธุกรรมในปัจจุบัน เพื่อช่วยเรื่องความแม่นยำและย่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ได้มาก โดยเฉพาะลักษณะที่ต้องการโดยคำนึงถึงความต้องการที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร โดยใช้ข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์รับ และข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 เป็นพันธุ์ให้ใช้วิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ซึ่งเป็นวิธีใหม่ และกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยย่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์จนประสบความสำเร็จได้ข้าวเหนียวต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสง และต้านทานต่อการหักล้ม ง่ายต่อการใช้รถเก็บเกี่ยว แก้ปัญหาด้านแรงงาน และช่วยเพิ่มมูลค่าให้ข้าวเหนียว รวมทั้งยังสามารถต้านทานต่อโรคและแมลง เหมาะกับเกษตรที่สามารถนำไปเพาะปลูกในช่วงฤดูนาปีและนาปรังได้ต่อไป.