หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

แม่โจ้เจ้าภาพประชุมวิชาการ ปขมท.เพิ่มศักยภาพบุคลากร

Author by 25/02/16No Comments »

thainews180             นางศรีอนงค์ ใคร้มา ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.)ประจำปี 2559 วันที่ 25-26 ก.พ.2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา

การประชุมครั้งนี้มีชื่อว่า “เดินหน้าอุดมศึกษาไทย” โดยมีนพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี พร้อมกับรวมปาฐกถาพิเศษ และร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา,นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 500 คน ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาของไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหัวข้อที่นำเสนอในการประชุมคือธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการการอุดมศึกษาบรรยายเรื่อง” กว่าจะได้รางวัลดีเด่นระดับชาติ”โดย ดร.รัชชานนท์ แกะมา ประธานกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2558″

หัวข้อบรรยายเรื่อง “พอเพียงอย่างไรในอุดมศึกษาไทย” โดย ดร.สุเมธตันติเวชกุล”หัวข้อ “พลเมืองอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21″โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,หัวข้อ “พัฒนาองค์กรอย่างไรให้ยั่งยืน”โดยนายกรณ์ จาติกวณิช และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ปขมท. โดยประธานปขมท.และคณะ สำหรับพิธีเปิดวันที่ 25 ก.พ.2559 เวลา08.30 น. โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ว่ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี     ม.แม่โจ้ กล่าวต้อนรับ.