หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

แวดวงการศึกษา

Author by 10/06/14No Comments »

thainews180          แวดวงการศึกษา ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2557 “ครูติ๋ว”รายงาน…*** ดร.สิรินันท์ ศรีวีระกุล ผอ.ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝากขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา,คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า,สมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.ปรินส์ฯ และหน.หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ที่กรุณาเข้าร่วมงานเปิดอาคาร จำรูญ ไชยลังการณ์ และอาคาร กำราบ ไชยาพันธุ์ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2557     งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย..***  รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารายงานตัวบัณฑิต รุ่นที่ 38 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ดังนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษา เดือน ม.ค.-ธ.ค.2556 ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนภายใน วันที่ 30 มิ.ย.2557 เวลาทำการ ..* **