หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

แวดวงการศึกษา

Author by 19/06/14No Comments »

thainews180         แวดวงการศึกษา ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2557 “ครูติ๋วรายงาน…*** กุลวดี เกียรติไชยากร ผอ.ร.ร.วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ดีใจที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้เปิดสอนเป็นปีแรก ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเรียนจำนวนมาก จึงไม่แปลกที่ดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใส….*** สำหรับ โสภณ โปธินันท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ดูแลโรงเรียนเอกชนและให้ความสำคัญมาตลอด ได้เสนอแนะแนวทางกฎหมายบางเรื่อง ที่ไม่เอื้อต่อ ร.ร.เอกชนขอให้ คสช.ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขยุคนี้จะทำให้การบริหารจัดการ ของร.ร.เอกชนพัฒนาไปกว่าหากเป็นอย่างนี้ กิจการ ร.ร.เอกชนก็มีแววจะเลิกกิจการอีกหลายแห่ง…*** โกวิท ทองเจริญ ผจก.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ พบ ครูติ๋วก็ยังโอดครวญถึงความไม่เป็นธรรมของภาครัฐ ที่ไม่มีความจริงใจกับสถาบันการศึกษาเอกชน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่มีการแก้ไข ต่อไปเอกชนจะอยู่ได้อย่างไร…..*** ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ ศักดา คล้ายจินดา หน.งานการเงินวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ เชิญนักศึกษาและผู้ปกครอง ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการรับเงินสนับสนุน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักศึกษา มารับเงินตามเวลาที่วิทยาลัยกำหนด.

                                        “ครูติ๋ว”