หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โครงการช้างบำบัด เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ ฟรี!

Author by 27/11/16No Comments »

308uq_IMG_8629โครงการช้างบำบัดรับสมัครเด็กพิเศษ จัดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์หัวหน้าโครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการช้างบำบัดรับสมัครเด็กพิเศษ จัดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 โดยรับสมัครเด็กพิเศษที่มีอายุ 8 – 19 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติก บกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้น และบกพร่องพัฒนาการรอบด้าน (PDD) สามารถเข้าใจและทำตามคำสั่งง่ายๆ และบอกความต้องการพื้นฐานได้ สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำได้เอง ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถร่วมเดินทาง และอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดโปรแกรมบำบัด

           เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมกับช้างไทย ซึ่งจะช่วยพัฒนาสมาธิ ทักษะทางสังคม ทักษะการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ผู้ปกครองยังจะได้รับคำแนะนำในการช่วยเหลือเด็กจากนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

        ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการช้างบำบัด ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณณัฐวุฒิ อินิจา (แบงค์) ชั้น 11 อาคาร 12 ชั้น ภาควิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-9295 หรือ 0-8147-31297 E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com Facebook: ช้างบำบัด Thai Elephant Therapy ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย