หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โปลิเทคนิคจัดพิธีมอบวุฒิบัตร นศ.จบหลักสูตร

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180     นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา แจ้งว่า วิทยาลัยฯ กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,400 คน วันที่ 6 มี.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารนิกรพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

ในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยฯ ได้เชิญนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี สำหรับการฝึกซ้อมนักศึกษานั้น วิทยาลัยกำหนดวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกเหนือจากการมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ยังมีการมอบโล่ เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 คน และเกียรติบัตรนักศึกษา ที่มีผลการเรียนและกิจกรรมดีเด่นของแต่ละสาขา

สำหรับกำหนดการจัดงานมีดังนี้  วันที่ 6 มี.ค.2559 เวลา 06.30 น. นักศึกษาลงทะเบียน,เวลา 07.45 น. นักศึกษา คณาจารย์ ถ่ายภาพหมู่แต่ละสาขาวิชาร่วมกัน,เวลา 09.30 น. ผู้สำเร็จการศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง เข้าสู่บริเวณอาคารนิกรพันธุ์ เวลา 10.00 น. ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหาร เข้าสู่บริเวณงาน และรับมอบผลงานจากผู้แทนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2)

เวลา 10.30 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, เวลา 10.40 น. ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการกล่าวรายงาน เวลา 10.55 น. รอง         ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานกิจกรรมของวิทยาลัย และเชิญประธานมอบเกียรติบัตร และวุฒิบัตรแก่นักศึกษา เวลา 11.00 น. ประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา เวลา 11.50 น.ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณ เวลา 11.55 น. ประธานให้โอวาท เวลา 12.00 น.เสร็จพิธีมอบวุฒิบัตร          นักศึกษาจบหลักสูตร.