หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โปลิเทคนิครับสมัครบุคลากรสายผู้สอน

Author by 16/03/16No Comments »

thainews180      นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี  โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ แจ้งว่าวิทยาลัยฯ  เปิดรับสมัครบุคลากรหลายอัตรา เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนดังนี้ อาจารย์ประจำสาขาวิชายานยนต์, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง,สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,สาขาวิชาก่อสร้าง, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม,  สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นอกจากนี้มีสาขาวิชาพณิชยการและจัดการธุรกิจท่องเที่ยว,สาขาวิชาสามัญภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาสามัญมีภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์,และพลานามัย และบุคลากรสายส่งเสริมการศึกษา รับวุฒิประกาศ-นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และปริญญาตรีทุกสาขา ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ โทร.053-213061ต่อ 401 โทร-สาร 053-408223 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.