หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โปลิเทคนิคลานนาคว้ารางวัลนักประดิษฐ์นวัตกรรมระดับประเทศ

Author by 16/02/16No Comments »

7  เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2559 เวลา 10.30 น. นายฉลวย พันธ์ทอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นายประสิทธิ์ ชูดวง รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา,นายจตุวัฒน์ บุญมา อาจารย์ที่ปรึกษา,นายนริศร วงค์ขัน,นายฐาปนพงษ์ วงศ์จันทร์ตา นศ.สาขางานยานยนต์ ระดับ ปวส.2คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชางานยานยนต์ เชิญผู้สื่อข่าว ชมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมคนรุ่นใหม่ มีชื่อว่า เครื่องมือช่วยค้นหาผู้เสียชีวิตที่จมอยู่ใต้น้ำด้วยคลื่น โซน่าร์ 2 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ งานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ เมื่อวันที่2-6 ก.พ.59 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ กล่าวว่า วิทยาลัยตระหนักการศึกษาภาคอาชีวศึกษา ที่ต้องการสร้างผลงานนักศึกษา ที่หลักสูตรระบุว่า นศ.ปวช.3,ปวส.2ต้องประดิษฐ์นวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ก่อนที่จะจบการศึกษา  ซึ่งวิทยาลัยดำเนินการจัดงาน Open House เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา เพื่อส่งไปประกวดระดับชาติ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลนี้ มาจากจัดประกวดภายในวิทยาลัยมาก่อน

จากนั้นนายจตุวัฒน์ บุญมา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของแนวคิดในสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และปลอดภัยของ จนท.บรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ค้นหาร่างผู้ที่เสียชีวิตขึ้นมาจากใต้น้ำ ปัจจุบันหลักการค้นหาของ จนท.ยังคงใช้วิธีเดิม ตามหลักการทั่วไปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ส่ง จนท.หรือนักประดาน้ำดำลงไปในน้ำ เพื่อสุ่มค้นหาร่างผู้เสียชีวิต การทำงานของจนท.เกิดปัญหาหลายกรณี ทั้งการสุ่มโดยไม่ทราบจุด เรื่อง กระแสน้ำ ความขุ่นของน้ำ ระยะเวลาทำงาน อันตรายจากจุดเกิดเหตุใต้น้ำ หรือเวลาค้นหาในเวลากลางคืน ซึ่ง จนท. ทำงานอยู่กับความมืด ส่งผลให้ปฏิบัติงานของจนท.เกิดความล่าช้า จนท.มีความเสี่ยงสูง อาจเกิดอันตรายกับทีมค้นหาได้ง่าย สำหรับการประดิษฐ์และนวัตกรรมชิ้นนี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่ 2557 นศ.สาขางานยานยนต์ ได้เข้าร่วมโครงการ บ่มเพาะนักประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สายอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)จัดขึ้นให้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ผลงาน

ทั้งนี้ นศ.มีความสนใจเกี่ยวกับการทำงานของ จนท.บรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงสูงในการค้นหาผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ จึงคิดประดิษฐ์เครื่องมือโดยช่วยค้นหาเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญความปลอดภัยในการทำงานของจนท. โดยได้สร้างผลงานขึ้นมีชื่อว่า”เครื่องมือค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำ ด้วยคลื่นโซนาร์” ลักษณะของผลงาน ใช้เรือบังคับวิทยุติดตั้งโซนาร์หาปลาของชาวประมง จะส่งสัญญาณภาพและเสียงเป็นระบบ WiFiมายังผู้ใช้งาน ใช้งบประมาณประดิษฐ์จำนวน 26,000 บาทโดยส่งเข้าประกวดได้รับรางวัล วช.จำนวน 2 รางวัลคือ รางวัลการเขียนหัวข้อเสนอในระดับดี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงาน

การสร้างผลงานขั้นที่ 2 โดยการพัฒนาระดับที่2 เกิดขึ้นโดยผลงานที่สร้างขึ้น สามารถใช้งานได้จริง แต่ยังมีต้นทุนสูง มีข้อบกพร่องคือ ตัวของโซน่าร์ส่งสัญญาณได้ในระยะทางที่สั้นคือ ประมาณ 150 เมตร นศ.จึงคิดเพิ่มความแรงของสัญญาณ WiFi แต่หากซื้อมาติดจะมีราคาที่สูงขึ้น จึงคิดค้นและประดิษฐ์ตัวเพิ่มสัญญาณให้แรงขึ้น ใช้งบประมาณเพิ่มอีก 2,500 บาท โดยให้ชื่อว่า “เครื่องมือช่วยค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยคลื่นโซน่าร์ 2 ทำให้หน่วยงานภายนอกต่างให้ความสนใจผลงานชิ้นนี้ รวมไปถึงจนท.กู้ภัยของ อบจ.เชียงใหม่ ที่ช่วยค้นหาศพนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และยังมีผลงานเข้าประกวด วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2-6 ก.พ.2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทกลุ่มเพื่อสังคม

ในส่วนขั้นที่ 3 มีข้อจำกัดการทำงานคือ สถานที่จริงมีความลึกของน้ำ เป็นอุปสรรคการทำงานของ จนท.ทำให้เกิดอันตราย จึงคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ลงไปในน้ำลึก เพื่อค้นหาและเก็บกู้แทน จนท.ได้ โดยตั้งโจทย์ตีกรอบว่า ผลงานนี้ใช้งานได้จริง ราคาถูก ดำน้ำลึกระดับ 50 เมตร จึงได้สร้างเรือดำน้ำขึ้นมาเป็นผลงานล่าสุด เพื่อทำการวิจัยและทดลองใช้ โดยพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อมอบให้หน่วยงานภายนอก ที่ความจำเป็นใช้งานต่อไป โดยตั้งงบประมาณไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ ต้องใช้งบไม่เกิน 10,000บาทต่อ 1 ตัว นายจตุวัฒน์ บุญมา กล่าวในที่สุด.