หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่มอบโควตา ม.3 เรียนฟรี 450 คน

Author by 14/08/15No Comments »

 ประสิทธิ์ ชูดวง         เมื่อวันที่ 11 ..58 เวลา 10.00 . ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง .เชียงใหม่ นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวถึงการมอบโควตานักเรียนที่จบม.3เพื่อเข้าเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 450 คนในวันแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของจ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  มีนโยบายในการที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ที่ต้องการจะให้บุตรหลานเรียนสายอาชีพที่ตนเองถนัด

แต่นักเรียนอาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงได้จัดสรรโควตาให้นักเรียนเข้าเรียนระดับปวช.1-3 แบบเรียนฟรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 ต.ค.2558 สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนสาขาช่างอุตสาห กรรม มีช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างก่อสร้าง,เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคนิคสถาปัตย์ และสาขาพาณิชยกรรมได้แก่สาขาบัญชี,ตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และท่องเที่ยว

นายประสิทธิ์ ชี้แจงต่อไปว่า สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนฟรี แต่อาจจะสมัครไม่ทันทางวิทยาลัยให้นักเรียนเลือกโควตาอีกประเภทหนึ่งคือ เมื่อเข้าเรียนระดับ ปวช.เป็นลักษณะการเหมาจ่าย จำนวน 6,000 บาทต่อ 1 ภาคเรียน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31มีนาคม2559 นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการจะส่งบุตรหลานเรียน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่หรือที่ นายประสิทธิ์  ชูดวง โทร.081-9922255,นายเกษม ตุ้ยคัมภีร์ โทร.081-7654875.