หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โปลิเทคนิคลานนา ลงนาม-ประชุมวิชาการ

Author by 26/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2555   เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายฉลวย พันธ์ทอง ผอ.และ นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ของสถานผู้ประกอบการใน จ.เชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ และร่วมลงบันทึกลงนาม ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง นายฉลวย พันธ์ทอง และผู้แทนจากบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด,เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง,สำนักงานมนูญการบัญชี, โรงแรมรติล้านนา, บริษัท QTCเชียงใหม่จำกัด,บริษัทเชียงใหม่ไฮเทคจำกัด,บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์โอเอ และบริษัทตนานุวัฒน์ จำกัด

ทั้งนี้เพื่อให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ และผลักดันให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ได้รับความรู้ และความสามารถเฉพาะทางในสาขางานต่างๆให้มีคุณภาพสู่องค์กร หน่วยงาน หรือสถานประกอบการภายนอก จนประสบความสำเร็จในชีวิต ทางวิทยาลัยฯจึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมผลิตนักศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป นายฉลวย กล่าวในที่สุด.