หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โปลิเทคนิคอบรมคอมพิวเตอร์ครูฝึก ตชด.

Author by 12/07/14No Comments »

thainews180          เมื่อวันที่ 7-11 ..2557 เวลา 09.00-16.00 . ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารทิพยมณฑล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นายประสิทธิ์ ชูดวง รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ และนายธีรยุทธ บุญตัน ผู้ช่วย รอง ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ที่เป็นวิทยากรจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับครูฝึกจาก กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายนเรศวรมหาราช .แม่แตง .เชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึก

          สำหรับหลักสูตรที่เข้าอบรม จะเป็นโปรแกรมไมโครซอฟเพาเวอร์พอยท์ เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละหน่วยงาน โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรคือ เรียนรู้วิธีการทำเพาเวอร์พอยท์ 2010 เป็นการทำแอนิเมชั่น ที่สามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ พร้อมกับการจัดทำหลักสูตรเพื่อนำไปขยายผล การจัดอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง.