หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลจัดถวายดอกบัวบูชาครบรอบ 65 ปี พร้อมพิธีสืบชะตาข้าราชการครูครบเกษียณอายุ

Author by 9/07/14No Comments »

1

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 ..2557   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาวุโส อดีตผู้บริหาร ได้ร่วมกันจัดงานวันบัวบูชา ประจำปี 2557 และคล้ายครบรอบการสถาปนาโรงเรียน ครบ 65 ปี โดยมีพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 .มีพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 และถวายขันข้าวพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน

       เวลา 08.00 น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เวลา 08.30 น.อดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส คณา จารย์ บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหน้าพระธาตุกิตติ จากนั้นมีพิธีถวายดอกบัวบูชาพระธาตุกิตติ การแสดงของนักเรียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เวลา 09.30 น.มีพิธีสืบชะตาโรงเรียน โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ มีพระครูปฏิภาณ ธรรมพิศิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม อ.เมือง เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจน เป็นการสืบชะตาให้กับข้าราชการครู จำนวน 8 คนที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 ก.ย.2557 ประกอบด้วย นางบุษบา วีเชียรชม,นายสุพจน์ สีกันทา,นายมานพ ทนันต์ชัย,นางสุวรรณี ไชยเสนา,นายพนม ศรีสิงห์,นางอรวรรณ ล้อวรลักษณ์,นางสุพร เหลียวรุ่งเรือง และนางรัมภา กลีบขจร

หลังจากพิธีสืบชะตาหลวงโรงเรียนเสร็จสิ้นแล้วได้มีพิธีถวายปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ๆให้พรจากนั้นได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มีพิธีสรงน้ำพระธาตุกิตติ ส่วนช่วงบ่ายมีพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ตามสายชั้นและห้องเรียนต่างๆได้ปัจจัยทั้งสิ้นเป็นยอด ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 จำนวน 450,000 บาท ซึ่งสมาคมผู้ปกครองและครู ตลอดจนศิษย์เก่า และโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยไปพัฒนาด้านการศึกษา  และจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผอ.กล่าวถึงการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ว่า ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2492 เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล มีครูทำการสอน จำนวน 3 คน โดยมีนางประชุมพร อมาตยกุล เป็นครูใหญ่ โดยใช้สถานที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 ได้ย้ายมาเปิดทำการสอน ณ อาคารใหม่วัดกิตติ ซึ่งเป็นวัดร้าง อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ในปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6

สำหรับพระธาตุกิตติ สถานที่ตั้งร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ในปัจจุบันเดิมเป็นวัดกิตติ ร่องรอยที่เหลือให้เห็นในปัจจุบันคือ พระธาตุที่มีแบบพิมพ์ และรูปทรงเหมือนกันกับพระธาตุหลวงลำพูน ตามตำนานเล่าว่า ขุนหลวงมะลังก๊ะ ซึ่งเป็นลัวะอยู่ที่เชิงดอยสุเทพปัจจุบัน ได้เกิดหลงรักพระนางจามเทวีเจ้าแม่เมืองลำพูน ฝ่ายพระนางจามเทวีเห็นรูปลักษณ์ของขุนหลวงลัวะ หนุ่มไม่เป็นที่น่ารัก เพื่อจะเป็นการบ่ายเบี่ยงพระนางจามเทวี    จึงท้าทดสอบความสามารถของขุนหลวงมะลังก๊ะ ขุนหลวงเมื่อเพียรพยายามไม่สำเร็จ ก็จะหาทางสู้อีกวิธีหนึ่ง พระนางจึงยื่นข้อตกลงสุดท้ายให้ขุนหลวงหนุ่มสร้าง องค์ 5 พระธาตุให้เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วกับของพระนางที่สร้างไว้ที่เมืองลำพูน

ขุนหลวงได้สร้างองค์พระธาตุในทันที และได้รูปทรงที่เหมือนกันทุกประการ พระนางจามเทวีทรงทราบเรื่อง จึงได้ตั้งสัตยาอธิษฐาน หากได้เป็นใหญ่ในเมืองลำพูน โดยไม่มีชายใดมายุ่งเกี่ยวแล้ว การต่อไปภายหน้าในเมืองลำพูนนี้ ขอให้พระธาตุที่ขุนหลวงสร้างจงมีอันเป็นไป ด้วยสัจจาที่เทวายอมรับรู้ทำให้ปลายพระธาตุนั้น เอียงไปทางเมืองลำพูน จนตราบเท่าทุกวันนี้ อันเป็นที่มาของชื่อว่า”วัดขี้ติ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่า

“วัดกิตติ” ปัจจุบันพระธาตุกิตติอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนเป็นอันดับที่ 28 ของวัตถุโบราณในล้านนา นายไพบูลย์ฯ กล่าวในที่สุด.