หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ในหลวงพระราชทานผ้าไตรกรรมการ สกสค.

Author by 13/07/14No Comments »

thainews180          นายเจริญ วงศ์ษายะ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)จ.เชียงใหม่ เผยว่า ในปี 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เพื่อเป็นไตรกฐินถวายพระสงฆ์ที่อยู่ระหว่างการจำพรรษา ณ วัดหนองโค้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ในโอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญเพื่อนครูทุกอำเภอร่วมงานบุญครั้งนี้โดยทั่วกัน หากต้องการร่วมทำบุญในงานดังกล่าว ติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค.จ.เชียงใหม่ในเวลาทำการตั้งแต่บัดนี้.