หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ไหว้ครู…..สำนักกิจการนักศึกษา ม. นอร์ท-เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2555

Author by 25/07/12No Comments »

  ไหว้ครู…..สำนักกิจการนักศึกษา   ม. นอร์ท-เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2555 โดยมี   นายณรงค์ ชวสิทธุ์ อธิการบดี ม. นอร์ท-ชม เป็นประธานพิธี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญกต เวทิตาคุณ เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอ ประชุมนานาชาติ ม. นอร์ท-ชม.