หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ถ่ายภาพที่ระลึก

Author by 14/08/12No Comments »

        ถ่ายภาพที่ระลึก…..นางพรรณี บุญประเสริฐ ผอ.ร.ร.อนุบาลดรุณนิมิต อ.เมือง เชียงใหม่ เป็นประธานจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2555 ณ ลานกิจกรรมภายใน ร.ร.อนุบาลดรุณนิมิต มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ชมรมผู้ปกครอง-ครู และตัวแทนนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก หลังเสร็จสิ้นพิธีการ.