หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ขอบคุณ…..นางเถาวัลย์ มะลิธร ประธานกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ ต.ป่าแดด อ. เมือง ชม.

Author by 20/08/12No Comments »

ขอบคุณ…..นางเถาวัลย์    มะลิธร ประธานกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ ต.ป่าแดด อ. เมือง ชม.และผู้เกี่ยวข้อง มอบของที่ระลึกให้นางมยุรี    ยกตรี พัฒนาสังคมฯ   จ. เชียงใหม่ ในโอกาสเป็นประธานเปิดอบรมวิชาชีพให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 17 ส.ค.55 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ 9 ต.ป่าแดด.