หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

กกต.ประจำ อบจ.เชียงราย เผยรายชื่อผู้สมัคร นายกฯ

Author by 30/04/14No Comments »

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายวินัย  เลิศรัตนวงค์  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงราย   หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครไปแล้วในวันที่  8 – 12 เม.ย.57  ณ สำนักงาน อบจ.เชียงราย  ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น  ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย โดยภายหลังจากการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่  12  เมษายน 2557 ผลปรากฏว่ามีผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง  จำนวน  4  ราย  ดังนี้ นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ ผู้สมัครหมายเลข  1 นางรัตนา  จงสุทธานามณี ผู้สมัครหมายเลข  2 น.ส.ยุรพันธ์  เจนพิทักษ์พงศ์ ผู้สมัครหมายเลข  3 และนายชนาธิป  เจริญศัสตรารักษ์ ผู้สมัครหมายเลข  4

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย  ได้มีมติเห็นชอบ  กำหนดวันเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงราย  ในวันอาทิตย์ ที่11 พ.ค.57  ทางด้าน  กกต.ประจำ อบจ.เชียงราย  ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า  ในพื้นที่  18  อำเภอ  ของจังหวัดเชียงราย  มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,962 หน่วย  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อน  เพิ่ม และ ถอน รายชื่อ  จำนวน 880,348 ราย  (ข้อมูล ณ วันที่  22 เม.ย.57)  ซึ่งทาง  กกต.ประจำ อบจ.เชียงราย  ตั้งเป้าผู้ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงรายครั้งนี้ประมาณ ร้อยละ 70  เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้ว    จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายที่มีสิทธิเลือกตั้ง  ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงราย  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ โดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันอาทิตย์  ที่  11  พฤษภาคม  2557.