หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

กกต.ส่งเสริมความรู้ปชต.พัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองดี

Author by 18/11/14No Comments »

 ภุชงค์-นุตราวงศ์-3         เลขาธิการ กกต. “ภุชงค์ นุตราวงศ์ขึ้นเหนือ เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2557 นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง” และหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ต่อการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย” ณ ห้องพุดตานโรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ. พะเยา, นายจรัส สิทธิกุลบุตร สปช.พะเยา , นายสุเทพ เตียวตระกูล ประธาน กกต.ประจำ จ.พะเยา พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 36 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1และ 2 ร่วมให้การต้อนรับ

น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ.กกต.   ประจำ จ. พะเยา กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2557 ดังนั้นทางสำนักงาน กกต.ประจำ จ.พะเยา จึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางแก่บุคลากรทางการศึกษา รวมถึง ครูผู้สอนในพื้นที่ จ.พะเยา จำนวนกว่า 80 แห่ง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษากับคณะกรรม การการเลือกตั้ง  สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.).