หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

กกต.อบรมเข้ม ด้านจริยธรรม

Author by 16/01/16No Comments »

thainews180            เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม วินัย จริยธรรมที่เขตภาคเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมการปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริย ธรรมขององค์กร ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค. 2559

โดย นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บรรยายในหัวข้อ ผู้บังคับบัญชากับความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กร และนายอิสระ เสียงเพราะดี รองเลขาธิการคณะ กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง เข้าร่วม

มีผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และพนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในเขตภาคเหนือทั้ง 16 จังหวัด และจากศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกทางด้านการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนแนวการคิดของบุคลากรเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ.