หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

กกต.เปิดศูนย์พัฒนาปชต. เพิ่มอีก 11 แห่งที่ลำพูน

Author by 1/02/16No Comments »

thainews180                ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ขึ้นเหนือ เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล พื้นที่ อ.ลี้ , อ.ทุ่งหัวช้าง และ อ.เวียงหนองล่อง รวม 11 แห่ง รองรับภารกิจการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

เมื่อเช้าวันที่  28 ม.ค. 2559  ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล พื้นที่ อ.ลี้ , อ.ทุ่งหัวช้าง และ อ.เวียงหนองล่อง โดยมี นาย อนันตพล บุญชู รอง ผวจ.ลำพูน ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการร่วมมือกันดำเนินการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ความร่วมมือมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  ขึ้น และในปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน กกต.ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลให้ครบทุกตำบล เพื่อรองรับภารกิจการออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

ทางสำนักงานกกต.ประจำ จ.ลำพูนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ลำพูน จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล พื้นที่ อ.ลี้เพิ่มเติมอีก 7 ตำบล คือ ต.ลี้ ต.แม่ตืน ต.แม่ลาน ต.ดงดำ ต.ก้อ ต.ป่าไผ่ และ ต.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ทุ่งหัวช้าง รวมกับ ต.นาทราย ที่ตั้งไปแล้ว เป็น 8 ตำบล

พื้นที่ อ.ทุ่งหัวช้าง เพิ่มเติมอีก 2 ตำบล คือ ต.ทุ่งหัวช้าง และ ต.ตะเคียนปม รวมกับ ต.บ้านปวง ที่ตั้งไปก่อนแล้วเป็น 3 ตำบล และพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้จัดตั้งแล้ว 1 ตำบล คือตำบล วังผาง เพิ่มเติมอีก 2 ตำบล คือ ต.หนองล่อง และ ต.หนองยวง รวมกับ ต.วังผางที่ตั้งไปแล้ว เป็น 3 ตำบล  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่ายพลเ มืองอาสา กกต. ใน การพัฒนาประชาธิปไตยตำบลต่อไป.