หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

กินเจเฉลิมพระเกียรติฯอบจ.ชม.เชิญชวนร่วมรักษาศีลจัดเลี้ยงอาหารฟรีตลอดงาน

Author by 29/09/14No Comments »

1 เจี๊ยบ       อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนใน .เชียงใหม่ จัดเทศกาลกินเจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภค ผัก และผลไม้ งดเว้นอาหารเนื้อสด พร้อมจัดอาหารเจให้รับประทานฟรีตลอดการจัดงาน

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ. เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2557 เวลา 11.30 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ถนนท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ.ค. 2557 เป็นการสืบสานเทศกาลกินเจ เป็นเทศกาลที่ดีงามและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภค ผัก และผลไม้ งดเว้นอาหารเนื้อสดของคาวด้วยการสมาทานรักษาศีล และเพื่อซักฟอกมลทินออกจากร่างกาย วาจา ใจ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ อบจ. เชียงใหม่ ร่วมกับประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนใน จ.เชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ก.ย. – 2 ต.ค.  2557  ณ พุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีขบวนแห่เทศกาลกินเจ , การแสดงเชิดสิงโต การแสดงระบำ 5 นางฟ้า , การทำกระเพาะปลาเจหม้อยักษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ร่วมถวายสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม และร่วมรับประทานอาหารเจฟรีตลอดการจัดงาน.