หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ขับเคลื่นศูนย์พัฒนา ปชต. เชียงใหม่จัดแล้ว 70 ตำบล

Author by 1/05/14No Comments »

            เมื่อเวลา 09.00 .วันที่ 28 เม.. 2557 ที่ห้องประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว .ช้างเผือก .เมือง .เชียงใหม่ นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดตั้ง และการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)โดย นายสุชาติ ใจภักดี ผอ.กกต. ประจำ .เชียงใหม่ นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ประธานกกต.ประจำ .เชียงใหม่  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษากว่า 300 คนเข้าร่วมการประชุม

นายประวิช กล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ของ จ.เชียงใหม่ ว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง ผ่านศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งระดับตำบล โดยชี้แจงการเลือกตั้ง รวมถึงการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย คารดว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำความรู้ไปขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมขององค์กรของแต่ละแห่ง นำไปพัฒนาวิถีชีวิตแห่งประชาธิปไตยที่ยั่งยืนตลอดไป

ด้านนายไพโรจน์ กล่าวถึงการจัดการประชุมมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงานแต่ละแห่งได้รับทราบถึงแนวคิด และความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสุเทพ พรหมวาส รองเลขาธิการ กกต. นายสุชาติ ใจภักดี ผอ.กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ อาทิ แนวคิดและความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบล  รวมถึงนโยบายของสำนักงานกกต.ในการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบล  ซึ่งปัจจุบันใน จ.เชียงใหม่มีการจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกว่า 70 ตำบล จากทั้งหมด 204 ตำบล จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป.