หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ข้าราชการท้องถิ่นดำหัวผู้ว่าฯ

Author by 24/04/15No Comments »

2 เจี๊ยบ       เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2558 เวลา 16.00 น.ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล จ.เชียงใหม่ และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดงานสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ที่ปรึกษา,ผู้ทรงคุณวุฒิ,เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

ส.อ.เจตนิพัทธ์ จริยา ปลัดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าในห้วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการพนักงานเทศบาล,พนักงานส่วน ตำบล จ.เชียงใหม่ หัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชส่วนท้องถิ่นให้มีความคุณภาพ คุณธรรมในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงถือโอกาสนี้จัดพิธีสระเกล้าดำหัวขึ้น

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่าขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในด้านหน้าที่การงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญในการพัฒนาในระดับท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า จะต้องติดตามข่าวสารต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการบริหารงาน โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะมีขึ้น จะมีการเปลี่ยนการบริหารงานในส่วนท้องถิ่นจากเดิมในปัจจุบันให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาต่อไป ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนสืบไป.