หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

คณะทูตชมสถาบันผ้าทอมือ นายก อบจ.ลำพูนต้อนรับ

Author by 23/02/16No Comments »

นิรันดร์ ด่านไพบูลย์          คณะทูตานุทูตต่างประเทศและคู่สมรส 50 ประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงาน สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อบจ.ลำพูน

จากการเปิดเผยของ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ว่า อบจ.ลำพูน ร่วมกับ จ.ลำพูน ให้การต้อนรับนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศและคู่สมรส 50 ประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จ.ลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้

คณะทูตานุทูตต่างประเทศและคู่สมรส ได้นมัสการพระบรมธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมภายในวัด

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อบจ.ลำพูน มี นายก อบจ. ลำพูน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยจัดการแสดงตีกลองสะบัดชัย ฉาย VTR ระบบ 3D แนะนำสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย เรื่องราวผ้าไหมยกดอกลำพูน และได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับบรรยากาศกาดหมั้วครัวฮอม นำชมสาธิตการทอผ้าไหม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ร้านผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายลำพูนมาจัดแสดงและจำหน่าย ได้รับคำชมจากรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าคณะ ทูตานุทูต หลังจากนั้นคณะได้ เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ต.นคร เจดีย์ อ.ป่าซาง อีกด้วย.