หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

งานบุญพระธาตุดอยเกิ้ง “นายกบุญเลิศ”หนุนเพื่อสืบสานประเพณี

Author by 5/02/15No Comments »

1          อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการจัดงานสรงน้ำพระธาตุดอยเกิ้ง และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอ.ดอยเต่า ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2558 บริเวณศูนย์ท่าน้ำทะเลสาบดอยเต่าและวัดพระธาตุดอยเกิ้ง

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558 เวลา 16.00 น. นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายก อบจ. เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสรงน้ำพระธาตุดอยเกิ้งและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดอยเต่า ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ก.พ. 2558 ณ บริเวณศูนย์ท่าน้ำทะเลสาบดอยเต่าและวัดพระธาตุดอยเกิ้ง

เพื่อแสดงความเคารพสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  และอนุรักษ์รักษา สืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ อ.ดอยเต่าให้คงอยู่  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.ดอยเต่า และเป็นการสร้าง    ความรัก ความสามัคคีในหมู่ประชาชนชาว อ.ดอยเต่า

ภายในงาน มีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีอาราธนา พระอุปคุต พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย พิธีสรงน้ำพระธาตุเจ้า    ดอยเกิ้ง พิธีแห่ผ้าห่มพระพระธาตุเจ้าดอยเกิ้ง การแข่งบอกไฟหมื่น การแสดงดนตรีย้อนยุค       การประกวดแห่ครัวทานแบบล้านนา การแสดงซอพื้นเมือง การแสดงปี่พาทย์ฆ้องวง และการแข่งขันชกมวยต่อต้านยาเสพติด.