หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดค่ายคนเก่งหัวใจแกร่งจัดค่ายคนเก่งหัวใจแกร่ง

Author by 10/08/15No Comments »

thainews180          เทศบาลตำบลบ้านธิ    จัดค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด  ”คนเก่งหัวใจแกร่งตามโครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นายวรชาติ ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ได้จัดค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด  ”คนเก่งหัวใจแกร่ง” ตามโครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2558 ตั้งแต่ วันที่ 3-14 ส.ค. 2558 ณ วัดพระธาตุดอยเวียง  ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 20 คน โดยมี น.ส.ภัทราพร  ลายจุด  นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการ

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  พิษภัยยาเสพติดและการดำเนินคดี, การฝึกทักษะการงานอาชีพ ฯลฯ โดยมีวิทยากรจากทีมงานของโรงพยาบาลบ้านธิ ,ปปส.ภาค 5 ,ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน  มีการเผยแพร่ระบาด เป็นวงกว้าง  และหนักขึ้นเป็นทวีคูณ  มีจำนวนผู้เสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อ.บ้านธิ  มีเขตพื้นที่ติดต่อหลายตำบล และมีเส้นทางจำนวนมากที่ทำให้กลุ่มผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด มักมีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดกัน  เพื่อเป็นการลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อ.บ้านธิ   เทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้จัดค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดขึ้น.