หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดพิธีตานหาพญามังราย เนื่องในโอกาสครบรอบ 754 ปี

Author by 19/01/16No Comments »

thainews180               นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า เทศบาลกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช ภายใต้ชื่องาน “ตานหาพญามังราย รำลึก 754 ปี เมืองเชียงรายฟื้นอดีตนครแห่งความสุข” ในวันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 2559 ณ บริเวณหน้าลานพระสถูป วัดดอยงำเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. จัดให้มีขบวนแห่เครื่องราชสักการะ ตานหาพญามังราย พิธีถวายพานพุ่ม และห่มผ้าพระสถูป และในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. จัดให้มีพิธีห่มผ้าพระสถูป เป็นพิธีกรรมทางศาสนาแบบล้านนาดั้งเดิม นอกจากนี้ จัดให้มีการแสดงประกอบ แสง สี เสียง พระราชประวัติพญามังราย มหาราช และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ลูกหลานชาวเชียงรายได้ร่วมกันสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ ที่ได้สร้างเมืองเชียงราย และเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ผ่านความเชื่อและความศรัทธาที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่างๆ มากมาย

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่ 26 ม.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ม.ค. พ.ศ.1805 ในปี พ.ศ.2559  เมืองเชียงรายจะมีอายุครบรอบ 754 ปี

เทศบาลนครเชียงรายเชิญชวนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายชุดขาวพื้นเมืองอนุรักษ์ อัตลักษณ์ของชาวเชียงราย พร้อมนำพานพุ่ม หรือพานดอกไม้ เครื่องสักการะบูชาถวายดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช เข้าร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.