หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดอบรม”มัคคุเทศก์น้อย”ส่งเสริมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

Author by 23/12/14No Comments »

ปกรณ์ จีนาคำ         เทศบาลเมืองแม่อ่องสอน ไอเดียกระฉูด เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนระดับประถม ให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2557 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โครงการนี้จัดไปจนถึงวันที่ 20 ธ.ค.2557

เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสามารถเป็น มัคคุเทศก์น้อย ในการนำเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ  6 จากโรงเรียน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์  โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    และโรงเรียนอนุบาลบ้านจองคำ เข้ารับการอบรมจำนวน 133 คน

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมเด็กนักเรียน จะสามารถนำความรู้การสนทนาภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารเมื่อมีโอกาสพบเห็น หรือกรณีนักท่องเที่ยวต้องการสอบถามสถานที่ ถนน หรือที่พักในเมืองแม่ฮ่องสอน ฯลฯ.