หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดเทศกาลผ้าทอ

Author by 29/03/16No Comments »

           thainews180     เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559  ที่เทศบาลตำบลเวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้มีการแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลผ้าทอและของดี ต.เวียงยอง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เม.ย. 2559 ณ ลานกิจกรรม หมู่ 4 บ้านแม่สารบ้านตอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

นายรักษ์เกียรติ ศิริจันทรานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่ว ไป ได้รู้จัก จ.ลำพูน และแหล่งผลิตผ้าทอและผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเป็นการกระตุ้น ตลาดสินค้าผ้าทอให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและจังหวัดได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ในงานจะมีการออกบูธจำหน่วยผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าไหม และผ้าฝ้ายยกดอก ผลิตภัณฑ์ชุมชนเวียงยอง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การทอผ้ายกดอก การประกวดผ้าทอยกดอก การประกวดธิดาผ้าทอ และสินค้าโอทอป อาหารพื้นเมือง ในบรรยากาศ “กาดยองของกินเมือง”