หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จับตาเลือกตั้งดอยสะเก็ด อาสาสมัคร กกต. ป้องกันซื้อเสียง

Author by 26/03/12No Comments »

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย.2555 เป็นการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มการเมืองท้องถิ่น 2 กลุ่ม ได้แก่ “กลุ่มรักษ์ท้องถิ่น” ที่มี นายธีระพงษ์ ศรีนุ เป็นหัวหน้ากลุ่ม ผู้สมัครได้หมายเลข 1-6 และ”กลุ่มร่วมใจพัฒนา”ของ ด.ต.ประดิษฐ์ สอาดล้วน เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ ขณะนี้ทั้ง 2 กลุ่มต่างมีการติดป้ายคัทเอาท์แนะนำผู้สมัครตามสถานที่ต่างๆ และการเดินหาเสียงในพื้นที่ มีการแจกแผ่นพับนโยบายของกลุ่ม บรรยากาศยังไม่คึกคัก

ด้านนายนพดล รัฐสุภางค์ ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในฐานะ ผอ. กกต.ประจำเทศบาลฯ เปิดเผยว่าในวันที่ 29 มี.ค.นี้ เทศบาลจะติดประกาศรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 3,300 คน ตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง 7 หน่วย และที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอให้ประชาชนไปตรวจสอบรายชื่อ หรือแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อเพื่อความถูกต้อง ได้ ณ ที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หรือที่ว่าการ อ.ดอยสะเก็ด

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 และบ้านโพธิทองเจริญ ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 มี บ้านป่าคา และบ้านลวงใต้ ฝากเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และเลือกคนดีเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น โดยตั้งเป้าผู้ไปใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด กล่าวเพิ่มเติมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการชิงเสียงข้างมากในสภาฯ ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง อาจมีการแข่งขันที่รุนแรง ได้ส่งอาสาสมัคร กกต.ไปสังเกตการณ์ทางลับ เพื่อรายงานเหตุการณ์ชนิดวันต่อวัน ป้องกันการกระทำผิด พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียง.