หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จีนมอบเงินช่วยภัยแล้ง เจาะบ่อบาดาลที่สารภี

Author by 1/03/16No Comments »

2         สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 16.00 น. นาย หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ผ่าน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

นายบุญเลิศ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่ ได้นำรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเข้าช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง แก่เทศบาลตำบลท่ากว้าง และเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี ที่ขอสนับสนุนเครื่องจักรกล มายัง อบจ.เชียงใหม่ เนื่องจากน้ำเข้าคลองไม่สม่ำเสมอ เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง มีระดับน้ำที่ลดลง ส่งผลทำให้การผันน้ำเข้าคลองลดลง และมีระยะทางไกลกว่า 10 กิโลเมตร จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ ขาดแคลนแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปา เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนของประชาชน กว่า 1,000 ครัวเรือน และใช้เพื่อการเกษตร กว่า 2,000 ไร่.