หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ชวนชาว มช. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง ดูแลสุขภาพช่วงภาวะหมอกควัน

Author by 19/04/16No Comments »

thainews180        รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ประกอบกับสภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานและมีการเผาวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้นจึงได้ขอความร่วมมือชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหาหมอกควัน เพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรเอง 

มาตรการในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหาหมอกควัน ได้แก่

ขอให้ทุกคณะ ส่วนงาน ติดตามสถานการณ์หมอกควันที่ www.erdi.ac.th ทุกวัน เวลา 08.00น. และ 16.00 น. และทำการแจ้งเตือนนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดให้มีการระวังป้องกันตนเอง

งดการออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้ง เมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน(PM10) อยู่ในระดับ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป

- ปิดสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด เมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน(PM10) อยู่ในระดับ 200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป

สวมใส่ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เช่นผ้าปิดปาก ปิดจมูกที่ใช้ในห้องผ่าตัดหรือ ผ้าปิดปากปิดจมูกที่ใช้ผ้าที่มีเนื้อละเอียด เมื่อออกสู่ที่โล่งแจ้ง.