หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ชานนธ์ ประมวลพิสุทธิ์ จากกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ และว่าที่ผู้สมัคร สท. ทั้ง 3 เขต ท้าชิงว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ หวังคว้าชัยยกทีม ”


กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ และทีมผู้บริหาร นำทีมโดย นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ , นายกริณย์พล ไชยยาพิบูล ,นายชุติพนธ์ ดาววงค์ , นายหิรัญ เมืองมูล , นางสาวโชติกา กรรณ์ไทย ,นายเทวินทร์ จี้วรรณ์ , นายนพรุจ ปพนธราภิวัฒน์ , นายณัฏฐชัย ฉิมดี แถลงข่าวเปิดตัว เพื่อลงสมัครในการเลือกตั้ง ตามประกาศของสำนักกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งจัดแถลงวิสัยทัศน์ รูปแบบการพัตนาเมืองแม่เหียะโดย ได้รวมบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาและประชาชนทุกภาคส่วน ระดมองค์ความรู้ความสามารถ มาเป็น นโยบายเพื่อพัฒนาเมืองแม่เหียะให้เกิดประโยนช์สูงสุด เพื่อความมุ่งหวังอยากเห็นเมืองแม่เหียะ พลิกโฉมสู่การพัฒนาเมืองในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วน รวมไปถึงการประสานพลังกับคนรุ่นใหม่ในการออกนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับเมืองแม่เหียะได้อย่างตรงจุด
ชูแม่เหียะแหล่งเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ การพัฒนาเมืองแม่เหียะของกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะนั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมืองแม่เหียะให้พร้อมในทุกมิติ สร้างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจร้านค้าผู้ประกอบการ ตลาด และวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม ให้พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ และพร้อมส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยประชากรเมืองแม่เหียะ


กลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะ มีการคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกผ่านอุดมการณ์และความต้องการในการเข้ามาทำงานพัฒนาเมืองแม่เหียะ ทางกลุ่มไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา และอายุ เพียงแค่มีใจรักการพัฒนาเพื่อบ้านเมือง คลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่และทราบปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี
การออกแบบนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะมีการลงพื้นที่ในชุมชนและมีการพบปะพูดคุยกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชน กลุ่มธุรกิจ เยาวชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองแม่เหียะมีความแต่ต่างกันครบทุกกลุ่มมีลักษณะของชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรซึ่งทุกบริบทเพื่อไทยแม่เหียะยืนยันจะวางแนวปฏิบัตกำหนดนโยบายอย่างตรงจุดครบทุกบริบท
นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญหลังโควิด-19 คือ การฟื้นฟูกิจการทั้งหมดทันที เพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจของเมืองแม่เหียะ มีการฟื้นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป เทคโนโลยีที่ทางกลุ่มนำมาใช้คือ เทคโนโลยี ตั้งศูนย์ความปลอดภัยแม่เหียะไม่ว่าจะเป้นเหตุด่วนเหตุร้ายอุบัติเหตุสาธารณสุข พยาบาลฉุกเฉินและดับเพลิงสาธารณภับในการในระบบต่างๆเชื่อมต่อถึงห้องวอร์รูมที่ทันสมัยตลอด 24 ชั่วโมงชูความปลอดภัยทุกจุดทุกซอยในเมืองแม่เหียะนำเทคโนโลยี เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ของเมือง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดตั้งวอร์รูมสำหรับการจัดการปัญหาผ่านระบบโครงข่ายที่จะวาทั่วเขตเทศบาลแม่เหียะ รวมไปถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเทศบาลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดกระบวนการในการติดต่อระหว่างประชาชนกับทางเทศบาล


นโยบายด้านส่งเสริมการกีฬาเชื่อมต่อเศรษฐกิจเมืองแม่เหียะจัดตั้งทีมกีฬาอาทิทีมฟุตบอลแม่เหียะพลิกฟื้นวงการกีฬาทำให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการจัดกีฬามหกรรมต่างๆรวมไปถึงนำทรัพยากรที่ดีและยุทธศาตร์ที่ดีมาปรับใช้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ชูนโยบายกว่า 20 ปีแล้วที่เราไม่เคยเปลี่ยนแม่เหียะดีได้กว่าเดิม เน้นย้ำนำเทคโนโลยีรู้แบบที่ทันสมัยจากทั่วโลกมาปรับใช้ทำได้ทันที ความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและเพื่อไทยแม่เหียะเนื่องจากว่าที่ผู้สมัครทุกท่านเป็นสมาชิกพรรคเนื่องจากได้ทำหนังสือถึงพรรคเพื่อขออนุญาตใช้โลโก้ใส่เสื้อพรรคและเพลงของพรรคบัดนี้ได้รับอนุญาตจากพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอย่างไรก็ดีทางทีมเพื่อไทยแม่เหียะมีแผนที่จะนำนโยบายจากพรรคเพื่อไทย ส่วนที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มาปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยในเรื่องเศรษฐกิจที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง.