หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิช่วยเหลือ…..

Author by 28/09/13No Comments »

นายปริญญา  ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และนายภิญ สมบูรณ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมแจกยาให้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว  ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเพลี้ยกระโดดในนาข้าว รอบที่ 3 จำนวน 2,000 กว่าไร่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหาย ณ เทศบาลตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน.