หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ช่วยเหลือ…..

Author by 4/10/12No Comments »

  ช่วยเหลือ….. นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยม นายทวี  ใสหมื่นแก้ว ผู้พิการ บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ต.เชิงดอย  ตามโครงการ “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน”.