หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ช้างเผือกเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติช่างเคี่ยน 5 – สวนโกสิ่ว อำนวยสะดวกผู้ขับขี่รถ

Author by 2/12/14No Comments »

คเชน       นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก .เมือง .เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,599,000 บาท ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำห้วยช่างเคี่ยนฝั่งขวา พร้อมทั้งมีการสร้างถนนช่างเคี่ยน ซอย 5 – ซอยหลังสวนโกลิ่ว ทะลุออกถนนห้วยแก้วได้ ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดพิธีเปิดถนน ในวันที่พุธที่ 3 .. 2557 เวลา 08.30 . บริเวณซอยโกลิ่ว-ห้วยแก้ว

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 ถนนสร้างใหม่สายนี้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถสัญจรไปมาได้เป็นอย่างดี

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวว่าได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมืองในพื้นที่ จึงเน้นนโยบายการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบาย ไฟฟ้า ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบและดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างสร้างพื้นฐานต่างๆ เพิ่มเติม ให้สอดรับกับลักษณะของพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่รถสัญจรไปมาของประชาชน รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีแนวทางการพัฒนาจัดระเบียบการจอดรถ การสัญจร และเพิ่มทางเลือกในการสัญจรในพื้นที่ชุมชน

นายคเชน เปิดเผยอีกว่า สำหรับงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชปีนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  เทศบาล จะร่วมกับประชาชน ในชุมชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอาคารอเนก ประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

ภาคเช้าจะประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์พิธีถวายพระชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร จากนั้นเวลา 17.00 น. เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ.